Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Planera ditt avlopp

Det finns många tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vilken du ska välja beror på hur du svarar på tre frågor:

 1. Vilka krav har din kommun på miljöskydd och kretslopp?
 2. Hur anpassar du din anläggning efter förutsättningarna på just din mark? (Mer om det under Avloppslösningar).
 3. Hur bekvämt vill du ha det?

Sök på kommunens webbplats
Det är miljönämnden  i din kommun som bestämmer kraven. Nämnden måste se ritningar och situationsplaner för att kunna ge tillstånd. Om du inte hittar all information på webbplatsen, kontakta miljökontoret och fråga vad som krävs och vad du måste ta med i ansökan. Olika kommuner har olika regler.

Skaffa kunskap om din tomt
Jämför förhållandena på just din tomt och ditt område med miljökontorets krav. Består marken av morän, berg eller sand? Hur nära är det till grannar, grundvatten, badvatten och andra känsliga områden? Anlita en entreprenör för att ta reda på alla fakta och lämna uppgifter till miljönämnden/miljökontoret. Om du vill kan du gräva en provgrop själv och lämna in jordprov till analys.

Jämför med kommunal anslutning
När det gäller bekvämlighet är det givetvis inget som slår anslutning till det kommunala systemet. Om du har den möjligheten är det en bra idé att ta reda på kostnaden och jämföra med enskilt avlopp. Se mer under ekonomi.

Planeringsprocessen – steg för steg

 1. Kontakta din kommun
  Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område med normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå, samt vilken information kommunen vill ha och vilka underlag du behöver fylla i för att göra en ansökan.
 2. Jordprov
  Analysera markförhållandena, exempelvis genom ett så kallat perkolationsprov.
 3. Dimensionering
  Beroende på markförhållandena dimensioneras den enskilda avloppsanläggningen med hjälp av din kommun och din entreprenör.
 4. Anlita en entreprenör
  Här på Avloppsplatsen hittar du enkelt en entreprenör i din närhet.
 5. Ansök hos kommunen
  Skicka in ansökan och övrig information som din kommun kräver. Arbete med anläggningen får inte påbörjas  innan du fått ett skriftligt godkännande.
 6. Installation
  Entreprenören installerar med hjälp av läggningsanvisningar. Se till att anläggningen dokumenteras med bilder och att du får en kopia av dokumenten.
 7. Besiktning
  Innan du får ta anläggningen i drift ska den färdiga anläggningen besiktigas. Olika kommuner gör på olika sätt. Hur din kommun sköter besiktningen ska framgå av ditt tillståndsbeslut.

Ladda ner checklista här.

 

 

Anlägga ett helt nytt enskilt avlopp

Underhålla befintligt enskilt avlopp

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig