Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Minireningsverk

Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt toalettvatten, biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

Hög skyddsnivå

Fördelar

♦ Kräver enbart en begränsad yta på tomten
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Låg grävkostnad
♦ Kan anläggas oavsett markförhållanden

Nackdelar

♦ Innehåller rörliga delar som kan gå sönder
♦ Service och flockningsmedel tillkommer som kostnad utöver slamtömning

Så här fungerar minireningsverk:

I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk (A). Det behandlade vattnet leds vidare till en eventuell efterbehandling i exempelvis ett resorptionsdike eller någon typ av magasin (B), för att ytterligare rena det från smittoämnen.

Installationen ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig