Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Modulinfiltration med självfall

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

För normal skyddsnivå

Fördelar

♦ Kan anläggas när marken är genomsläpplig (kontroll genom jordprov)
♦ Inget underhåll/service
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Kräver bara liten yta på tomten
♦ Grund installation, mindre grävarbete (=lägre grävkostnad)

Nackdel

♦ Relativt högt produktpris

Så här fungerar modulinfiltration med självfall:

Efter att avloppsvattnet har passerat en slamavskiljare (A) går vattnet via ett fördelningsrör (B) ut på en biomodulbädd (C). Spridningsrören är perforerade för att vattnet ska spridas genom biomodulerna och dess bädd (D).

Biomodulbädden ska vara uppbyggd enligt fabrikantens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig