Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

För dig som vill veta mer om avloppslösningar

Det finns många olika lösningar för enskilt avlopp. Några av dem passar dina markförhållanden, skyddsnivån i ditt område och dina tankar kring bekvämlighet och budget.

Här beskriver vi kortfattat några möjliga tekniker, sorterade efter normal och hög skyddsnivå. Anlita alltid en erfaren entreprenör med gedigen VA-kompetens och diskutera för- och nackdelar innan du bestämmer dig.

Och se till att du har ett skriftligt tillstånd från miljönämnden innan du börjar investera i teknik.

För dig som bor i område med normal skyddsnivå

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Låg materialkostnad
+ Lång livslängd
– Känslig för högt grundvatten

Infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver bara en liten yta på tomten
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Markbäddsinfiltration uppbyggd av spridningsrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg materialkostnad

Markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridningsrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Lösning då man inte kan utnyttja markens självfall
+ Lösning då särskild miljöhänsyn krävs
+ Valfri placering på tomten
– Inte många nackdelar…

 

För dig som bor i område med hög skyddsnivå

Minireningsverk – biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Anläggning kan läggas oavsett markförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Kemisk rening i avskiljare med hjälp av flockningsmedel, samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

Rening av toalett- och gråvatten

+ Inga rörliga delar som kan gå sönder
+ Kräver ingen service
+ Lågt produktpris
+ Möjliggör utsläpp i dike eller sjö
– Hög grävkostnad

Delat avlopp – infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör eller biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten, samt sluten tank för rening av toalettvatten

+ Passar där det krävs sluten tank för klosettvatten
+ Används vid underkänt dricksvatten
+ Låg kostnad i förhållande till säkerheten

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig