För dig som vill veta mer om avloppslösningar

Det finns många olika lösningar för enskilt avlopp. Några av dem passar dina markförhållanden, skyddsnivån i ditt område och dina tankar kring bekvämlighet och budget.

Här beskriver vi kortfattat några möjliga tekniker, sorterade efter normal och hög skyddsnivå. Anlita alltid en erfaren entreprenör med gedigen VA-kompetens och diskutera för- och nackdelar innan du bestämmer dig.

Och se till att du har ett skriftligt tillstånd från miljönämnden innan du börjar investera i teknik.

För dig som bor i område med normal skyddsnivå

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Låg materialkostnad
+ Lång livslängd
– Känslig för högt grundvatten

Infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver bara en liten yta på tomten
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Markbäddsinfiltration uppbyggd av spridningsrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg materialkostnad

Markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridningsrör

Rening av toalett- och gråvatten

+ Lösning då man inte kan utnyttja markens självfall
+ Lösning då särskild miljöhänsyn krävs
+ Valfri placering på tomten
– Inte många nackdelar…

 

För dig som bor i område med hög skyddsnivå

Minireningsverk – biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

Rening av toalett- och gråvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Anläggning kan läggas oavsett markförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Kemisk rening i avskiljare med hjälp av flockningsmedel, samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

Rening av toalett- och gråvatten

+ Inga rörliga delar som kan gå sönder
+ Kräver ingen service
+ Lågt produktpris
+ Möjliggör utsläpp i dike eller sjö
– Hög grävkostnad

Delat avlopp – infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör eller biomoduler

Rening av toalett- och gråvatten, samt sluten tank för rening av toalettvatten

+ Passar där det krävs sluten tank för klosettvatten
+ Används vid underkänt dricksvatten
+ Låg kostnad i förhållande till säkerheten

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig