Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Markbaserad lösning med fosforfällning

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten, kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

Hög skyddsnivå

Fördelar

♦ Lågt produktpris
♦ Behöver ej serviceavtal
♦ Inga rörliga delar som kan gå sönder
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Finns möjlighet att släppa ut vattnet i dike eller sjö

Nackdel

♦ Hög grävkostnad

Så här fungerar markbaserad lösning med fosforfällning:

I det här avloppssystemet doseras kemikalier till ledningssystemet (A) inne i huset eller direkt i slamavskiljaren (B). Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren (vissa kommuner kräver större volym, exempelvis 4 m³) innan vattnet leds till en reningsanläggning (C), till exempel en markbädd där den biologiska reningen sker.

Installation ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig