Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Markbädd för modulinfiltration med självfall

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten i en markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler, vid leriga och täta jordförhållanden

Normal skyddsnivå

Fördelar

♦ Inget underhåll/service
♦ Kräver enbart en liten yta på tomten
♦ Kan anläggas då marken är så tät att det är risk för dämning vid infiltration eller att man tar hänsyn till omgivningen, t.ex. närliggande dricksvattenbrunn, vilken riskeras att smittas vid infiltration (kontroll genom jordprov)
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Låg grävkostnad

Nackdel

♦ Relativt högt produktpris

A. Slamavskiljare med Biomodulpaket      B. Markbäddspaket modulinfiltration

Så här fungerar markbädd för modulinfiltration med självfall:

Markbädd är lösningen om vanlig infiltration inte är möjlig. Oftast väljer man markbädd på grund av att att underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration men det kan också vara hänsyn till omgivningen, till exempel en närliggande dricksvattenbrunn, som riskeras att smittas ned vid infiltration. Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men den kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel (B). Denna del fångar upp vattnet efter att det har passerat biomoduler och dess bädd. Det renade vattnet leds till en recipient.

Infiltration med biomoduler och markbädd ska vara uppbyggda enligt fabrikantens anvisningar.

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig