Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Infiltration med pumpbrunn, självfall/tryck

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten som pumpas upp till en infiltrationsbädd uppbyggd av spridningsrör

Normal skyddsnivå

Fördelar

♦ Kan anläggas då man inte kan utnyttja markens självfall eller när placeringen av infiltrationen måste ske med särskild miljöhänsyn
♦ Man kan välja fritt var på tomten man ska anlägga infiltrationen
♦ Lättare att uppnå nödvändig nivå över grundvattenytan

 

A. Slamavskiljare med rördelspaket / Biomodulpaket    B. Pumpbrunnspaket   C.  PEM-slang

Så här fungerar Infiltration med pumpbrunn, självfall/tryck:

Denna metod används när man inte kan utnyttja markens självfall eller när placeringen av infiltrationen måste ske med särskild miljöhänsyn. Lutnings­förhållanden, vattentäkter eller närhet till sjö kan vara orsaken – såväl som mindre väl lämpade jordmassor.

Denna typ av infiltrationssystem ger flera fördelar: valfrihet att välja plats på tomten för infiltrationsbädden, bättre utnyttjande av densamma och lägre schaktkostnader. Det blir också lättare att uppnå nödvändig nivå över grundvattenytan. En pumpbrunn (B) placeras då mellan slamavskiljaren och infiltrationen eller en slamavskiljare med integrerad pumpbrunn. Avloppsvattnet pumpas upp till en fördelningsbrunn via en PEM-slang (C) och fördelas i bädden.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig