Tillbaka
Vad innebär normal skyddsnivå? Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent fosfor, för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. För normal skyddsnivå gäller det även att se till att ingen individ exponeras via lukt eller förorening, genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig