Tillbaka
Vad innebär infiltration? En infiltration är en bädd av material som vatten kan passera igenom via spridarrör. Det är i själva bädden som reningen av avloppsvattnet sker genom mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet. När vattnet passerat systemet går det vidare ned i grundvattnet. I infiltrationen sker även en mindre rening från fosfor och kväve. I vissa områden är det högre krav på rening av just fosfor, och i sådana fall krävs en extra rening av detta.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig