Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad
Tillbaka
Vad innebär hög skyddsnivå? Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden. Då krävs ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve. Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig samt krav på att förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig