Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad
Tillbaka
Hur fungerar en slamavskiljare? Slamavskiljaren gör precis som det låter, den avskiljer slam från avloppsvattnet. I denna sjunker det tyngre slammet ner till botten och fett och lättare slam lägger sig på ytan av vattnet. Det är sedan vattnet som ligger mellan slamlagren som förs vidare till den efterföljande reningen. Slamavskiljaren ska vara utrustad med ett ”T-rör”, det förhindrar att flytslammet följer med och orsakar slamflykt och skapar ett stopp i hela avloppet. Därför är det viktigt att ha en ordentligt fungerande slamavskiljare.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig