Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Ekonomi

Vad kostar ett enskilt avlopp?
Den vanligaste frågan vi får om enskilt avlopp handlar om hur mycket pengar du måste punga ut med. Svaret ligger någonstans mellan
70 000 och 130 000 kr (enligt statistik från 2015).

Här vill vi hjälpa dig att hamna så nära det lägsta beloppet som möjligt och ännu viktigare: hålla driftskostnaden nere. På lång sikt är driftskostnaderna viktigare än vad det kostar att installera. För att lyckas med en bra och prisvärd lösning gäller det som alltid att göra rätt från början. Ju bättre du planerar, ju mer du läser på, ju duktigare entreprenör du anlitar, desto bättre blir ekonomin både på kort och lång sikt.

Det är en del att sätta sig in i, men misströsta inte. Du ska inte åka till månen, mest bara gräva ett hål i marken, lägga ner rätt grejer i hålet på rätt sätt och välja de bästa produkterna efter just dina behov.

Bra att påminna sig om under hela processen är att:

Vad kostar en kommunal anslutning?
Om du har möjlighet att ansluta till det kommunala nätet är det en bra idé att ta reda på vad kostnaden skulle bli. Den består alltid av tre delar: en engångsavgift, en kostnad för ledningsdragning och en brukningsavgift. Men kommunerna har ingen gemensam prislista.
Allt varierar.

År 2015 varierade anläggningsavgiften stort, från cirka 20 000 kr till 274 000 kr. Medelpriset var 122 000 kr. Dyrast är det i kommuner med gles bebyggelse, stora avstånd och svåra markförhållanden förhållanden.

Ledningsdragningen på din tomt kostar cirka 1 000 kr per meter, oavsett kommun. Genomsnittet på brukningsavgiften för en villa ligger på runt 560 kr per månad (4 öre/liter) och för lägenheter cirka 350 kr per månad (3 öre/liter). Beroende på förbrukning varierar årskostnaden mellan cirka 3 000 och 10 900 kr. Medelkostnaden är 6 700 kr.

Faktorerna som påverkar priset för ett enskilt avlopp
Du kan påverka priset för ditt enskilda avlopp genom bra planering, men markförhållanden, miljökrav och läge gör ändå stora skillnader.

Oundvikliga kostnader för till exempel slamtömning, elförbrukning för pump, kemikalier och service varierar inte nämnvärt, men teknikvalet kan spela stor roll för driftskostnaderna på lång sikt. Det kan löna sig att satsa på en större investering i början och räkna hem den under kommande år.

Kostnader för vattenförsörjning tillkommer om du har vatten från kommunala nätet. Totalt brukar driftskostnaden landa på
1 000–3 000 kr/år.

Slutsats: Du kan inte räkna ut totalkostnaden förrän du har alla uppgifter om din kommuns priser, miljökontorets krav, dina markförhållanden och vet vilken teknik du kan använda och väljer att investera i.

Källa: Alla uppgifter är från Svenskt Vatten 2015.

Ladda ner checklista här.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig