Planera ditt avlopp

Det finns många tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vilken du ska välja beror på hur du svarar på tre frågor:

1. Vilka krav har din kommun på miljöskydd och kretslopp?
2. Hur ser de lokala förutsättningarna ut?
3. Din budget och dina krav på komfort.

Kommunens krav
För att få svar på fråga nummer ett kan du börja med att söka på din kommuns hemsida. Det är miljönämnden som bestämmer kraven, måste se ritningar och situationsplaner samt ger tillstånd. Om du inte hittar all information, kontakta miljökontoret och fråga om krav och vad du måste ta med i ansökan. Det skiljer sig från kommun till kommun. Miljökontorets krav hjälper dig välja rätt teknik.

Lokala förutsättningar
För att kunna svara på fråga nummer två måste du skaffa kunskap om just din tomt och ditt område. Består marken av morän, berg eller sand? Troligen måste du anlita en entreprenör för att ta reda på dina förhållanden och för att kunna lämna rätt uppgifter till Miljönämnden/Miljökontoret. Men du får gräva en egen provgrop också om du vill och lämna in jordprov till analys. Markförhållandena påverkar teknikvalet.

Budget
Så var det då fråga nummer tre, den som handlar om kostnaderna. Läs mer om vad de olika delmomenten omfattar och kostar här.

Källa: Alla uppgifter är från Svenskt Vatten2015.

 

Kom i gång med att planera ditt avlopp

 

Anlägga ett helt nytt enskilt avlopp

Underhålla befintligt enskilt avlopp
(föreläggande från kommunen)

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig