Minireningsverk

Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten, biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

Så här fungerar minireningsverk:

I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk (A). Det behandlade vattnet leds vidare till en eventuell efterbehandling i exempelvis ett resorptionsdike eller någon typ av magasin (B), för att ytterligare rena det från smittoämnen.

Installationen ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig