Modulinfiltration med självfall, BDT och KL

Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

Så här fungerar modulinfiltration med självfall, BDT och KL:

Efter att avloppsvattnet har passerat en slamavskiljare (A) går vattnet via ett fördelningsrör (B) ut på en biomodulbädd (C). Spridningsrören är perforerade för att vattnet ska spridas genom biomodulerna och dess bädd (D).

Biomodulbädden ska vara uppbyggd enligt fabrikantens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig