För dig som vill veta mer om avloppslösningar

Sidan är under uppbyggnad

På den här sidan hittar du exempel på olika avloppslösningar. De är sorterade under skyddsnivåer: normal och hög skyddsnivå. Med hjälp av illustrationer och kortfattade beskrivningar får du en inblick i vilka möjligheter olika fastigheter och terränger har. Det här är endast ett axplock; i verkligheten finns många olika lösningar. Du får också många tips när du anlitar en entreprenör.

För dig som bor i område med NORMAL SKYDDSNIVÅ

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör

Rening av bad-, disk-,  tvätt- samt toalettvatten

+ Låg materialkostnad
+ Lång livslängd
– Känslig för högt grundvatten

Infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Kräver bara en liten yta på tomten
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris 

Markbäddsinfiltration uppbyggd av spridningsrör

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg materialkostnad

Markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Infiltrationsbädd uppbyggd av spridningsrör
dit vattnet pumpas

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Lösning då man inte kan utnyttja markens självfall
+ Lösning då särskild miljöhänsyn krävs
+ Valfri placering på tomten
– Inte många nackdelar…

För dig som bor i område med HÖG SKYDDSNIVÅ

Minireningsverk – biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Kräver endast en liten yta på tomten
+ Anläggning kan läggas oavsett markförhållanden
+ Låg grävkostnad
– Högt produktpris

Kemisk rening i avskiljare med hjälp av flockningsmedel, samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

Rening av bad-, disk-, tvätt- samt toalettvatten

+ Inga rörliga delar som kan gå sönder
+ Kräver ingen service
+ Lågt produktpris
+ Möjlighet att släppa ut vattnet i dike eller sjö
– Hög grävkostnad

Delat avlopp – infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör
eller biomoduler

Rening av bad-, disk och tvättvatten, samt sluten tank för rening av toalettvatten

+ Passar där det krävs sluten tank för klosettvatten
+ Används då närheten till dricksvatten är en risk
+ Låg kostnad i förhållande till säkerheten

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig