Markbaserad lösning med fosforfällning

Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten, kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

Så här fungerar markbaserad lösning med fosforfällning:

I det här avloppssystemet doseras kemikalier till ledningssystemet (A) inne i huset eller direkt i slamavskiljaren (B). Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren (vissa kommuner kräver större volym, exempelvis 4 m³) innan vattnet leds till en reningsanläggning (C), till exempel en markbädd där den biologiska reningen sker.

Installation ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig