Markbädd för modulinfiltration med självfall, BDT och KL

Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler, vid leriga och täta jordförhållanden

A. Slamavskiljare med Biomodulpaket      B. Markbäddspaket modulinfiltration

Så här fungerar markbädd för modulinfiltration med självfall, BDT och KL:

Markbädd är lösningen om vanlig infiltration inte är möjlig. Oftast väljer man markbädd på grund av att att underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration men det kan också vara hänsyn till omgivningen, till exempel en närliggande dricksvattenbrunn, som riskeras att smittas ned vid infiltration. Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men den kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel (B). Denna del fångar upp vattnet efter att det har passerat biomoduler och dess bädd. Det renade vattnet leds till en recipient.

Infiltration med biomoduler och markbädd ska vara uppbyggda enligt fabrikantens anvisningar.

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig