Tillbaka
Vad är ett minireningsverk? I korthet fungerar ett minireningsverk som fungerar som det kommunala reningsverket, fast för en enskild fastighet. De flesta minireningsverken har även en inbyggd slamavskiljare. Reningsverken har oftast både en kemisk och en biologisk rening.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig