Ekonomi

Vad kostar ett enskilt avlopp?

Den vanligaste frågan handlar ofta om hur mycket pengar du måste punga ut med. Svaret ligger någonstans mellan 70 000 och 130 000 kr (enligt statistik från 2015). För en bra och prisvärd lösning gäller det som alltid att göra rätt från början. Ju bättre du planerar, ju mer du läser på, ju duktigare entreprenör du anlitar, desto bättre blir ekonomin.

Det är en del att sätta sig in i, men misströsta inte. Du ska inte åka till månen, mest bara gräva, lägga ner rätt grejer i jorden på rätt sätt och välja de bästa produkterna efter just dina behov.

Bra att påminna sig om under hela processen är att det är du som fastighetsägare som har hela ansvaret, att Miljökontoret endast är tillsynsmyndighet samt att du noga med kompetensen inom VA/miljö när du anlitar hjälp.

Budget

Kanske jämför du med kostnaden för att ansluta till kommunalt avlopp om du har den möjligheten. Då finns en obligatorisk engångsavgift kallad anläggningsavgift som varje kommun bestämmer storleken på. År 2015 varierade den stort, från ca 20 000 kr till 274 000 kr. Medelpris blir då 122 000 kr. Dyrast är det i kommuner med gles bebyggelse, stora avstånd och svåra förhållanden. Det kostar t ex mer i skärgård än i storstad, där fler är anslutna på samma ledning.

Annat som kostar när du ansluter till kommunens ledningar är ca 1 000 kr per meter för ledningsdragning på din tomt samt en brukningsavgift. Genomsnittet för en villa ligger på runt 560 kr per månad (4 öre/liter) och för lägenheter ca 350 kr per månad (3 öre/liter). Beroende på förbrukning varierar årskostnaden mellan ca 3 000 och 10 900 kr. Medel ligger på 6 700 kr.
Kostnaden för att anlägga ett enskilt avlopp varierar mellan ca 70 000 och 130 000 kr. Du kan påverka priset genom bra planeringen, men markförhållanden och miljökrav gör skillnad. På grund av miljökrav och transportkrav blir det till exempel ofta dyrare i storstadsregioner och skärgård.

Driftskostnaden brukar hamna på 1 000 – 3 000 kr/år. Tekniken spelar in liksom saker som slamtömning, elförbrukning för pump, kemikalier och service. Kostnader för vattenförsörjning tillkommer om du har vatten från kommunala nätet.

Slutsats: Inte förrän du har alla uppgifter om din kommuns priser, dina markförhållanden och vet vilken teknik du ska använda kan du räkna ut totalkostnaden.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig